Generatiemarketing is een breed begrip. Er bestaan grote verschillen tussen senioren en ook veel verwarring omtrent het begrip. Daarom is het goed om generatiemarketing of seniorenmarketing als uitdrukking eens beter te omschrijven en te bekijken wat het omvat. De meest gebruikte term is seniorenmarketing.

Seniorenmarketing is een containerbegrip. Onder seniorenmarketing valt alle marketing gericht op de groep consumenten van 50 jaar en ouder. Dat dit geen homogene groep is mag duidelijk zijn. Ik kom hier later op terug.

Er zijn verschillende termen die door elkaar gebruikt worden in de seniorenmarketing. Veel gebruikt zijn: generatiemarketing, ouderenmarketing, vijftigplusmarketing of vijfenzestigplusmarketing. Jawel, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. Daarnaast zie ik op verschillende manieren geschreven zoals senioren marketing, generatie marketing, 50+marketing, 65+marketing, 50plus marketing, 65plus marketing et cetera et cetera…

Wat zegt de Dikke Van Dale?

Grappig detail is dat de woorden seniorenmarketing en generatiemarketing in het Van Dale online woordenboek niet voorkomen. Ik heb voor de aardigheid even de definitie van de woorden generatie, senioren en marketing er voor u bij gezocht.

 • generatie
 1. ge·ne·ra·tie (de; v; meervoud: generaties)
 2. (biologie) voortplanting2groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen

Uitspraak: [ˈgenera-tie]

 • Senior
 1. se·ni·or (de; m,v) de oudere: A.S. Bakker sr. de oudere (meervoud: senioren) (sport) volwassen speler (meervoud: senioren) ouderen, bejaarden
 2. se·ni·or (bijvoeglijk naamwoord) zeer ervaren – Kijk maar eens in op de vandale.nl

Uitspraak: [ˈsenijɔr]

Omschrijving: iemand die tot de oudere generatie behoort.

Voorbeelden:

 1. seniorenwoning
 2. Door de vergrijzing is de markt van producten voor senioren sterk toegenomen.

Het tweede gedeelte van het woord seniorenmarketing bestaat uit het woord marketing. Ook hiervan nog even definitie volgens de dikke Van Dale:

 • Marketing
 1. de marketing zelfst.naamw. (v.)

Uitspraak:  [‘mɑrkətɪŋ]

Omschrijving: alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen.    (economie)

50 is geen 85

Het woordenboek kent het woord seniorenmarketing dus niet. Misschien verklaard dat wel waarom de begrippen voor marketing in de markt voor senioren door elkaar worden gebruikt. Toch willen we doelgroepen in de seniorenmarkt graag zo specifiek mogelijk benoemen. Want zoals we weten is iemand van 50 niet gelijk aan iemand van 85  jaar. Bovendien is het ook in de marketing een heel verschil of je man of vrouw bent en waar je staat op de sociale ladder.

Een paar cijfers van het CBS:

Op 1 januari van dit jaar ruim woonde 16,8 miljoen inwoners in Nederland. Hiervan waren meer dan 13,3 miljoen mensen 18 jaar of ouder. Een 39% van alle Nederlanders is ouder dan 50 jaar.

Deze groep van 39% is waar we ons met seniorenmarketing op richten. In een eerdere blog heb ik al eens geschreven dat in Nederland 80% van het kapitaal zit bij mensen van 50 jaar en ouder.

De groep van 50 jaar en ouder kunnen we verdelen in:

 • 50 t/m 60 jaar: 37%
 • 60 t/m 70 jaar: 34%
 • 70 t/m 80 jaar: 19%
 • 80 jaar en ouder 10%

 

Definities

Nu ik het er toch over heb, ik zal de generaties verder definiëren. Want op wie wil jij je exact richten? We kunnen in de seniorenmarketing vier leeftijdsgroepen onderscheiden. Behalve het verschil in leeftijd staan deze generaties of groepen ook anders in het leven. Als je voor jouw product of dienst een ijkpersoon wilt bepalen is kennis van deze groepen noodzakelijk.

Groep 1– senioren van 50 t/m 55 jaar. Generatie Nix of verloren generatie. Het gaat om ongeveer 1,6 miljoen mensen. Ze zien zichzelf nog niet als senior. Kregen te maken met de massale jeugdwerkloosheid in de jaren 80. Zijn nu veelal aan het werk. De kinderen gaan net of zijn net de deur uit. Kenmerken: pragmatisch, zelfredzaam en relativerend. Meer dan 90% is dagelijks online. Shoppen en internetbankieren is zeer vertrouwd voor ze.

Groep 2 – senioren van 55 t/m 65 jaar. Ik noemde ze al: de zachte generatie, babyboomers en protestgeneratie. In Nederland zijn dit ongeveer 1,8 miljoen mensen waarvan nog ruim een miljoen zelfstandig mensen wonen. De babyboomers zijn relatief welvarend. In 2010 hadden de  babyboomhuishoudens zo’n 48 miljard euro te besteden. In deze groep vind je de meest vitale en maatschappelijk actieve senioren. Kenmerkend zijn de kritische en onafhankelijke houding. Individuele ontplooiing is blijvend belangrijk voor ze. Ze willen het graag zelf doen. 80% is dagelijks online.

Groep 3 – senioren van 65 t/m 75 jaar. De stille generatie (en oudste babyboomers). Dit zijn meestal gepensioneerde ouderen. Het gaat om +/- 1,2 miljoen mensen waarvan nog 787.000 mensen zelfstandig wonen. Deze ouderen zijn veelal nog fit en actief. Ze hebben Nederland na de oorlog helpen opbouwen. Genieten nu van vrije tijd. 60% is dagelijks online en 40% winkelt online. 175.000 senioren boven de 65 gebruiken Facebook.

Groep 4 – senioren vanaf 75 jaar en ouder. Dit is de vooroorlogse generatie. Ze zijn allemaal gepensioneerd. We tellen ongeveer een miljoen ouderen waarvan 688.000 zelfstandig wonende huishoudens. Gezondheidszorg en zorg in het algemeen is zeer belangrijk voor deze groep. Verdere kenmerken zijn: zekerheid, plicht, gezagsgetrouw en conservatief. Graag vasthoudend aan het vertrouwde. Deze mensen zijn merktrouw en online het minst actief.

We zien dat 2020 de jongere en vitale ouderen het snelst in aantal groeit. Na dat jaar groeit de groep 75-plussers het snelst. Het wordt nog gezellig in het bejaardenhuis.

Karaktertypen

Naast de leeftijdsdifferentatie kan je de senioren ook verdelen in karaktertypen. Het 50+ Expertisecentrum heeft er vijf benoemd op basis van gedragspatronen:

 1.  de Oudere Afwachtenden
 2.  de Behoudende Zorgzamen
 3. de Stoere Prijsbewusten (deze vindt je met name in groep 1 van 50-55 jaar)
 4. de Jongere Ruimdenkers (met name in de  generatie Nix en de babyboomers)
 5. en de Vrijgevochten Voorlopers

De benamingen zijn goed gekozen en dekken de lading. Ruim een derde van de 50+’ ers kunnen we aanmerken als voorlopers. Vanzelfsprekend zitten deze voorlopers meer in de jonge groep senioren dan in de groep 75+. Een kwart van de senioren is conservatief in zijn inkopen. Online geldt dat de Vrijgevochten Voorlopers en Stoere Prijsbewusten ook hier vooraan staan.

We zien dat de senioren een koopkrachtige groep vormen. Ze zijn hoger opgeleid dan de generaties senioren ervoor en opgegroeid in een periode van toenemende welvaart. De groep senioren dat vermogend met pensioen gaat zal de komende tien jaar toenemen. Het aantal ouderen met een laag inkomend is stabiel. Het aantal met een midden inkomen groeit.

Als we kijken naar de 55-plussers in Nederland dan heeft ongeveer 15% van de huishoudens een inkomen van 2x modaal of hoger. Hierdoor bestaan grote bestedingsverschillen tussen de verschillende generaties ouderen. De echt oudere (75+) heeft duidelijk minder te besteden. Verwacht wordt dat in de toekomst het gemiddeld besteedbaar inkomen bij senioren zal toenemen ten opzichte van het inkomen van de huidige 65-plusser.

Huurders en woningbezitters

We zien bovendien een duidelijk verschil in vermogen bij senioren die in een (sociale)huurwoning wonen en senioren die eigen huis bezitten.  De verwachting is dat deze verschillen in de toekomst groter worden. Senioren die een eigen woning bezitten staan zelden met hun hypotheek onderwater. Dat betekend dat als de woning verkocht wordt er geen restschuld overblijft. Gemiddeld heeft slechts 5% een onderwaarde. Daarbij komt dat de senioren met een koopwoning minder aan woonlasten kwijt zijn dan senioren die huren. Dit is uiteraard gunstig voor de koopkracht van de eigen huis bezitters.

Seniorenmarkt is super interessant!

Voor wie het nog niet door had: de seniorenmarkt is bijzonder interessant. Verwacht wordt dat er 2025 ongeveer 7 miljoen senioren zullen zijn. Zover is het nog niet. Ook anno nu is de seniorenmarkt zeer attractief. Senioren zijn online met de dag actiever, ze zijn daadkrachtig en koopkrachtig.

Natuurlijk, het is geen homogene groep zoals we hebben kunnen zien. Er zijn grote verschillen in de verschillende generaties boven de 50 jaar. Ieder vraagt zijn eigen aanpak. Het is daarom belangrijk om bij het ontwikkelen van marketing- en of communicatieconcepten met de verschillen, de wensen én de behoeften van de senioren rekening te houden.

Benieuwd hoe jij senioren online kunt bereiken? We bespreken het graag met je in een gratis adviesgesprek. Meld je aan!