In mijn vorige artikel zijn we tot de conclusie gekomen dat marketing- & salesafdelingen echt niet meer zonder elkaar kunnen.
Lees hier mijn vorige artikel terug.

Nu jij overtuigd bent vraag je je ongetwijfeld af: maar hoe ga ik dat dan aanpakken?

In dit artikel geef ik je 3 tips voor een effectieve samenwerking tussen marketing en sales, met aan het eind nog een speciale bonustip.

Tip 1: Spreek gezamenlijke doelen af

Om structureel samen te gaan werken, is het zowel voor marketing als voor sales van belang dat er gezamenlijke doelen geformuleerd worden. Documenteer deze doelen, zodat helder wordt hoe deze aansluiten bij elkaar en daarmee op de overkoepelende doelstellingen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de gezamenlijke doelen is het aantal kwalitatieve leads dat marketing gaat genereren voor sales. Zo maak je de marketing inzet onderdeel van de salesdoelstelling. Zonder kwalitatieve leads kan sales de omzet- en resultaatdoelstellingen niet realiseren en is het de vraag of de marketingafdeling wel voldoende waarde toevoegt binnen je bedrijf.

Door de doelen inhoudelijk door te spreken met de teams en ze vervolgens vast te leggen, creëer je bewustwording bij sales over het feit dat marketing er is om hen te helpen. In dit proces kan de discussie gestart worden wat de definitie is van een kwalitatieve lead. Vanuit marketing oogpunt wordt hier meestal anders naar gekeken dan vanuit sales oogpunt. Afstemming zorgt voor commitment van beide kanten. Deze benadering zorgt dus voor een open dialoog over de gezamenlijke doelen en creëert draagvlak.

Tip 2: Werk in een gezamenlijke ruimte

De sales- en marketingafdelingen zijn niet alleen op papier vaak gescheiden werelden. Ook fysiek zijn deze afdelingen bij veel bedrijven (nog) gescheiden van elkaar. Dat is niet handig. Zet je sales- en marketingmensen bij elkaar en laat ze echt samen toewerken naar het gezamenlijke doel.

Door de afdelingen bij elkaar te zetten krijgen ze meer mee van de werkzaamheden van elkaar. Zo kan marketing leren van de gesprekken die sales voert met klanten. Andersom kan marketing makkelijk en snel ideeën voor campagnes bespreken met sales en krijgt sales inzicht in de werkzaamheden die marketing uitvoert.

Ook krijgt marketing zicht op wat er gebeurt met de leads die zij genereren en wordt meteen duidelijk of deze voldoende kwaliteit hebben: een win-win situatie dus.

Tip 3: Plan regelmatig een overleg

Bij veel bedrijven is er een salesoverleg én een marketingoverleg, maar geen overleg waar beide afdelingen aan deelnemen. Door ook overleggen tussen deze afdelingen in te plannen, kun je eenvoudig de voortgang van de nieuwe aanpak bespreken. Een gezamenlijk overleg biedt het ideale moment om nieuwe ideeën voor te stellen. Deze ideeën kunnen uiteraard zowel vanuit marketing komen als vanuit sales. Alles met maar één gedachte: het gezamenlijke doel realiseren.

Daarnaast zorgen regelmatig overleg en gezamenlijke werkplekken ook voor wederzijds begrip over de werkzaamheden die verricht worden. En dat is goed voor de motivatie en betrokkenheid.

Ten slotte: zorg in de overleggen voor een goede terugkoppeling over de leads die binnengekomen zijn en over de status.

Conclusie

Alle bovenstaande tips zijn gericht op één ding: het creëren van draagvlak door nauwe samenwerking. Mensen zijn gewoontedieren. Zodra er gevraagd wordt om anders te gaan werken, zul je zien dat er collega’s zijn die in de weerstand schieten. Dat zal binnen jouw bedrijf niet anders zijn. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Juist daarom is het dus zo belangrijk om te werken aan het gezamenlijke draagvlak. Jij wilt namelijk dat deze afdelingen anders gaan werken.

Bonustip

Mocht bovenstaande nog te ingrijpend zijn voor de hele afdeling of roept het samenwerken bij een aantal mensen direct veel weerstand op? Begin dan klein en koppel bijvoorbeeld een salesmedewerker die wel openstaat voor een andere werkwijze aan een marketeer. Alleen deze beide personen gaan samenwerken: de salesmedewerker zorgt voor de kennis (op product- en klantniveau) en de marketeer gaat deze op de juiste manier gaat vermarkten. Zodra deze nieuwe werkwijze succesvol is zullen andere collega’s maar al te graag aanhaken!

Arie van Loopik

Tel: 085 0030 312
Mail: Klik hier

InstallatieMarketeers is één van de merken van Signum Marketing en is gespecialiseerd in online marketing in de installatiebranche.

Meer weten over hoe wij dit doen?